Verificatie Zeedelta model

Diensten:
Setting up parallel calculations on UNITE parallel computer
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Locatie:
Hollandse Delta
Datum:
2002

Voor het beheer van de Nederlandse waterwegen wordt door de Nederlandse overheid een uitgebreide reeks modellen gebruikt. Het numerieke stromingspakket WAQUA/TRIWAQ  wordt gebruikt om 2DH / 3D-hydraulica, saliniteitsprofielen en “particle tracks” te berekenen.

In de recent bijgewerkte parallelle versie van TRIWAQ (3D) kunnen met behulp van domein decompositie, in zowel het verticale als het horizontale vlak, de rekentijden aanzienlijk worden verminderd. Dit betekent dat het mogelijk is om zeer uitgebreide modellen door te rekenen met een voldoende aantal verticale lagen gedurende een lange tijdsperiode.

Voor dit project heeft Svašek Hydraulics de nieuwste versie van het Zeedelta-model geverifieerd door een kwantitatieve vergelijking van de modelresultaten met waterstands-, stroom- en zoutheidsmetingen. Hierbij zijn vier verschillende rivierafvoeren als randvoorwaarde gebruikt.

De gebruikte metingen zijn van vaste stations en van een uitgebreide meetcampagne in het Haringvliet. Bij de verificatie van het model lag de nadruk op de invloed van de zoutindringing in de Nieuwe Waterweg en het Haringvliet.

De berekeningen zijn uitgevoerd in de Unite parallelle supercomputerfaciliteit in Amsterdam (SARA)

Meer weten?

Neem contact op met Sam Bom.

Sam Bom

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact