Validatie golfcondities Van Cittershaven

Diensten:
Definiëring ontwerpgolf m.b.v SWAN en HARES golfmodellering
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Locatie:
Cittershaven, Nederland
Datum:
2005

De Van Cittershaven is één van de havens van de Sloehaven, de industrie haven ten oosten van Vlissingen in de Westerschelde.

Voor het ontwerp van de primaire zeewering in de Van Cittershaven zijn golfgegevens nodig. Het SWAN-golfmodel is in het verleden gebruikt om de golfcondities net buiten de Sloehaven te bepalen. Voor de doorvertaling van deze golfcondities naar de Van Cittershaven is een vereenvoudigd pragmatisch instrument (Excel-spreadsheet) gebruikt. Het doel van deze validatie studie is om deze golfcondities te verifiëren.

Voor dit doel is een SWAN golfmodel opgezet van de Sloehaven. De bekende golfcondities buiten de Sloehaven zijn gebruikt als golfrandvoorwaarde voor dit SWAN-model. De gebruikte SWAN-versie bevat onder meer diffractie, transmissie en reflectie tegen kademuren. De resultaten van de SWAN-modellering vertoonden hogere golfcondities langs de kade in de Van Cittershaven in de situatie waarin de golfreflectie werd verwaarloosd, in vergelijking met de situatie waarin de golfreflectie op realistische waarden werd gesteld.

Om dit fenomeen verder te onderzoeken werd het HARES-golfmodel gebruikt. HARES is een numeriek golfmodel dat speciaal gebruikt wordt om de golfdoordringing in (complexe) havenbekkens te bepalen. Het HARES-golfmodel is gebaseerd op de eindige elementenmethode en omvat onder andere de effecten van refractie, reflectie, diffractie en richtingspreiding. De resultaten van de HARES-modellering bevestigden het eerder genoemde fenomeen. Voor het ontwerp van de zeewering werd aanbevolen de (hogere) resultaten van de situatie te gebruiken zonder golfreflectie.

© Foto Beeldbank RWS.

Meer weten?

Neem contact op met Bernard Eikema.

Bernard Eikema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact