SWAN Hindcast Oosterschelde

Diensten:
Stormselectie, SWAN hindcasts, Vergelijking met metingen, Statistische analyse.
Opdrachtgever:
Deltares
Locatie:
Oosterschelde ,Nederland
Datum:
2007

Om meer vertrouwen te krijgen in de prestatie van het numerieke golfmodel SWAN voor de afleiding van de hydraulische randvoorwaarden zijn zogenaamde hindcasts uitgevoerd. Hierbij zijn opgetreden wind- en golfcondities uit het verleden nagerekend waarbij de modeluitkomsten bij diverse uitvoerlocaties zijn vergeleken met de daadwerkelijk gemeten condities op deze locaties.

De monding van de Oosterschelde is een zeer interessant gebied dat gekarakteriseerd wordt door zandbanken, getijde geulen en een ondiepe vooroever. Svašek Hydraulics werd gevraagd om de prestatie van SWAN in de monding van de Oosterschelde te beoordelen met betrekking tot de golfvoortplanting van gecombineerde deining en windgolven.

De studie bestond uit drie delen:

  • Data-inventarisatie en storm selectie;
  • SWAN-hindcasts;
  • Analyse SWAN resultaten, vergelijking met golf waarnemingen en statistische analyse.

Voor de stormselectie was niet alleen de beschikbaarheid van geschikte golfgegevens belangrijk, maar ook de metadata zoals wind, water en bodemligging. Hoewel dubbel gepiekte golfspectra met met veel energie zeldzaam waren, zijn er toch twee stormen geselecteerd; december 2001 en december 2003.

In alle gevallen onderschatte SWAN de golfenergie bij de lagere frequenties in locatie OS4, wat resulteerde in een grote onderschatting van de golfperiode. Het bleek dat de energiedissipatie bij de primaire piek sterk was overschat. De representatie van de significante golfhoogte door SWAN was zeer goed.

Deze studie was onderdeel van het SBW-project (‘Sterkte en Belasting Waterkerinngen’).

Meer weten?

Neem contact op met Marloes van den Boomgaard.

Marloes van den Boomgaard

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact