Stromings- en sedimentanalyse LNG haven Hazira

Diensten:
Stromings- en sedimentberekeningen (FINEL)
Opdrachtgever:
Shell Global Solutions International
Locatie:
Hazira, India
Datum:
2000 – 2003 (studie)

Voor de LNG haven in Hazira in de Golf van Khambhat (India) is een studie uitgevoerd t.b.v. de stromingspatronen rond verschillende haven lay-outs.

Voor deze studie is het 2-dimensionale stromingsmodel FINEL toegepast. FINEL is een numeriek model gebaseerd op de eindige elementen methode. Typisch voor de eindige elementen methode is dat het modelgebied wordt opgedeeld in een aantal driehoeken, de zogenaamde elementen. De vorm en afmeting van deze elementen kunnen binnen het modelgebied variëren. Karakteristieke kenmerken van een specifiek gebied kunnen met behulp van variaties in grootte en vorm van de elementen gemakkelijk worden opgenomen in het model, zie de figuur.

De berekende stromingspatronen zijn gebruikt als invoer voor een aantal aanverwante kwesties:·

  • Manoeuvreerbaarheid van toegangskanaal en draaicirkel;·
  • Erosiebescherming in de buurt van de constructies;·
  • Morfologische ontwikkeling en baggeronderhoud (baggerhoeveelheden).

Op basis van de resultaten van het stromingsmodel zijn aanbevelingen gedaan om de haven lay-out te optimaliseren. De morfologische ontwikkeling van het gebied en de baggerhoeveelheden m.b.t. het onderhoud is eveneens geanalyseerd.

Meer weten?

Neem contact op met Bastiaan Les.

Bastiaan Les

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP