Slibverspreidingsstudie IJburg

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Analytische analyse slib verspreiding
Opdrachtgever:
Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam
Locatie:
IJburg, Amsterdam
Datum:
2008

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) ontwerpt het landaanwinningsproject IJburg 2. IJburg is een woonwijk in het oosten van Amsterdam. Het is gelegen in het IJmeer en wordt gebouwd op kunstmatige eilanden die in het meer worden opgespoten.

De landwinning wordt eerst in den natte uitgevoerd, en later in den droge. Tijdens de landaanwinning in den natte komt er een kleine hoeveelheid slib in het omgevingswater terecht. Deze hoeveelheid zwevend slib kan door stroming worden vervoerd, waarna deze in de omgeving van de landaanwinning zal bezinken en een laagje slib op de bodem zal vormen. Op dit gebied komen driehoeksmosselen voor en deze kunnen geen al te grote sliblaag verdragen. Daarom is het belangrijk om de hoeveelheid aanslibbing in de omgeving van het landaanwinningsgebied te weten.

Svašek Hydraulics heeft in eerste instantie de zeefkrommen van het zand tijdens transport vergeleken met de zeefkrommen van het zand op de reeds gerealiseerde landaanwinningslocaties op IJburg. Deze locaties zijn namelijk opgebouwd uit hetzelfde zand.

Uit een massabalans is de hoeveelheid slib bepaald die potentieel in suspensie kan geraken. Met een analytische analyse zijn de valsnelheid van het slib en de snelheid van verspreiding rond een puntbron berekend. Hiermee is de resulterende sliblaagdikte rond het landaanwinningsgebied berekend waarmee kan worden beoordeeld of de mosselen kunnen overleven.

Meer weten?

Neem contact op met Ype Attema.

Ype Attema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP