Sedimentatie analyse Sloehaven

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Stroom- en turbiditeitsmetingen, dataverwerking en –analyse, modellering stroming en slib
Opdrachtgever:
Zeeland Seaports
Locatie:
Sloehaven, Vlissingen
Datum:
2011 - 2014

Analyse sedimentatieproces en WID proef

De Sloehaven bij Vlissingen is onderhevig aan sterke sedimentatie. Om de onderhoudsinspanningen te reduceren heeft Zeeland Seaports aan Svašek Hydraulics gevraagd de oorzaken van de aanslibbing te onderzoeken m.b.v. stroom- en turbiditeitsmetingen en een modelstudie. Daarnaast heeft Svašek Hydraulics een proef met Water Injectie Baggeren bemeten.

Met behulp van varende 13-uurs stroommetingen en gelijktijdig uitgevoerde tubiditeitsmetingen zijn de stroming en turbiditeit in de Sloehaven in kaart gebracht. De metingen tonen dat de sterke en sedimentrijke vloedstroming zich langs de oostelijke havendam concentreert. Tijdens eb vindt over de gehele havenmonding uitstro-ming plaats en zijn de stroomsnelheden en sediment-concentraties veel lager. Het grootste deel van het sediment dat tijdens vloed de haven in wordt getransporteerd, bezinkt in het midden van de Sloehaven. De grote neer die tijdens vloed in de haven draait maakt dat de sedimentatie zich grotendeels op één plek concentreert.

In de modelstudie is een FINEL model van de Westerschelde opgezet. Met dit model is Svašek Hydraulics erin geslaagd de stroming en aanslibbing in de Sloehaven te reproduceren.

In bijeenkomsten met verschillende partijen als aannemers, overheden, havenbedrijven en consultants is Water Injectie Baggeren (WID) in combinatie met de aanleg van een trog om de vloeibare sliblaag de haven uit te geleiden aangewezen als meest potentiële oplossingsrichting om het baggerbezwaar terug te dringen. Met een TUDflow3D model is allereerst onderzocht welke helling benodigd is. Daarna is een praktijkproef met WID in de haven uitgevoerd. Tijdens de metingen die Svašek Hydraulics tijdens deze proef heeft uitgevoerd was de vloeibare sliblaag te identificeren.

Meer weten?

Neem contact op met Sanne Poortman.

Sanne Poortman

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP