Sedimentatie analyse Braakmanhaven

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Stroom- en turbiditeitsmetingen, dataverwerking en -analyse, 3D modellering stroming
Opdrachtgever:
Zeeland Seaports
Locatie:
Braakmanhaven, Terneuzen
Datum:
2011 - 2014

Analyse sedimentatieproces & WID proef

De Braakmanhaven bij Terneuzen ondervindt aanslibbing. Om de onderhoudsinspanningen te reduceren heeft Zeeland Seaports aan Svašek Hydraulics gevraagd de oorzaken van de aanslibbing te onderzoeken m.b.v. stroom- en turbiditeitsmetingen en een modelstudie.

Om de stroming en turbiditeit in de haven te meten, zijn een AWAC en OBS gedurende 6 weken op de bodem geplaatst. Hierbij is een complex 3D stromingspatroon in de haveningang geïdentificeerd. Tijdens vloed is in het bovenste deel van de waterkolom sprake van instroming, terwijl in het onderste deel van de waterkolom uitstroming plaatsvindt. Tijdens eb is de stroomrichting tegengesteld en vindt langs de bodem instroming plaats.

De turbiditeitsmetingen hebben vervolgens aangetoond dat de instroming aan de bodem tijdens eb samengaat met hoge sedimentconcentraties. Hierdoor is de inkomende stroming langs de bodem verantwoordelijk voor een significant deel van de aanslibbing in de haven.

In de modelstudie is een FINEL stromingsmodel van de Westerschelde opgezet. De modelresultaten komen goed overeen met de metingen. De belangrijkste drijvende kracht achter de complexe 3D stroming in de haven blijkt te bestaan uit kleine van nature in de Westerschelde aanwezige dichtheidsverschillen over het getij.

Het model is vervolgens ingezet om de gevoeligheid van de 3D stroming voor bepaalde ingrepen in de havengeometrie te onderzoeken en om te bepalen of deze ingrepen bij kunnen dragen aan een vermindering van de aanslibbing.

Een reductie van de breedte van de haveningang lijkt vooralsnog de meest belovende maatregel.

Meer weten?

Neem contact op met Sanne Poortman.

Sanne Poortman

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP