Scheepsgeïnduceerde afmeerkrachten

Diensten:
Simulatie van scheepsgeïnduceerde afmeerkrachten
Opdrachtgever:
Havenbedrijf Amsterdam
Locatie:
IJmuiden
Datum:
2005

In IJmuiden, ook wel de buitenhaven van Amsterdam genoemd, is een lichterlocatie aanwezig voor bulkschepen (kolen). Deze bulkschepen kunnen vanwege hun diepgang de sluizen van IJmuiden niet passeren. Daarom moeten ze worden gelichterd, waarbij er lading uit de bulkschepen wordt gehaald zodat ze lichter worden en minder diep steken. Nu kunnen de sluizen wel worden gepasseerd.

De lichterlocatie ligt zeer dicht bij de vaargeul naar de sluizen waardoor de lichter operatie wordt beïnvloed door passerende (container)schepen naar deze sluizen. In het verleden zijn er trossen gebroken ten gevolge van passerende schepen. Dit project beoogt veilige passeersnelheden te definiëren voor grote containerschepen.

De krachten op een afgemeerd bulkschip ten gevolge van het passeren van een containerschip zijn gesimuleerd met behulp van het DELLPASS-model van de TU Delft. Het rooster dat voor deze simulatie wordt gebruikt is in de afbeelding hiernaast weergegeven.

De resultaten van DELLPASS (tijdreeksen van krachten en momenten op het afgemeerde schip) zijn gebruikt als input voor het TERMSIM-model (MARIN, Nederland). Met TERMSIM worden de individuele troskrachten en fenderkrachten berekend.

De resultaten van deze berekeningen zijn dat lage passeersnelheden (maximaal 5 knopen) nodig zijn om veilige lichter operatie te waarborgen.

Meer weten?

Neem contact op met Harmen Talstra.

Harmen Talstra

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact