Diensten:
Data correlatie/ analyses
Opdrachtgever:
Verschillende ROPES Joint Industry project deelnemers
Locatie:
Verschillende meetlocaties in Nederland
Datum:
2010 - 2013

Onderzoek naar het effect van scheepspassages op afgemeerde objecten

ROPES is een numerieke software tool dat in staat is de te verwachten statische krachten en momenten op een afgemeerd schip/ponton/object te berekenen als gevolg van passerende schepen. De tool vormt het eindproduct van het gelijknamige Joint Industry Project.

Het ROPES project was een Joint Industry Project (JIP), dat geïnitieerd en uitgevoerd is door de partners MARIN, PMH, Deltares en Svašek Hydraulics in nauwe samenwerking met andere deelnemende bedrijven.

De afkorting ROPES staat voor “Research on Passing Effects on Ships“.

In het project is onderzoek gedaan naar de effecten van passerende schepen op de dynamiek van de afgemeerde schepen. De voorspel-baarheid van deze effecten is een relevant probleem voor steeds meer havens en vaarwegen, omdat de scheepsafmetingen en de wendbaarheid toenemen, zodat de afstand tussen varende en afgemeerde schepen steeds kleiner wordt. In meerdere gevallen heeft dit geleid tot brekende trossen van het afgemeerde schip. Om een ​​snelle en veilige afhandeling van schepen te kunnen garanderen is de een goede voorspelling van deze effecten van groot belang.

Binnen het ROPES project zijn modelproeven in laboratoria en grootschalige veldmetingen op verschillende locaties uitgevoerd en zijn de resultaten geanalyseerd., Tevens is een numerieke tool ontwikkeld waarmee de belasting op een afgemeerd schip of ponton/object bepaald kan worden als gevolg van het langsvaren van schepen van diverse afmetingen en met verschillende vaarsnelheden en passeerafstanden.

Svašek Hydraulics was in het project verantwoordelijk voor de correlatie en analyse van experimentele data, het opstellen van vuistregels op basis van de analyses en voor de eindevaluatie.

Meer weten?

Neem contact op met Harmen Talstra.

Harmen Talstra

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP