PUTMOR veldmetingen in een tijdelijke zandwinput

Diensten:
data verwerking, data validatie, data analyse, FINEL stromingssimulaties simulaties.
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Locatie:
Noordzee
Datum:
2001

Tussen oktober 1999 en maart 2000 is een uitgebreide meetcampagne gehouden om gegevens in en rond een grote zandwinput (afmetingen 1300m x 500m x 10m) in de Noordzee te verzamelen. De zandwinput ligt ongeveer 10 km uit de Nederlandse kust nabij Hoek van Holland. Het doel van de metingen was de impact van een grootschalige zandwinput op de waterbeweging, de waterkwaliteit en de morfologie te beoordelen. De metingen omvatten bodemligging, stroomsnelheden, waterstanden, temperatuur, geleidbaarheid (i.v.m. zoutconcentraties), turbiditeit, zuurstofgehalte en bemonstering en analyse van zeebodem.

De studie omvat de verwerking en validatie van de ruwe meetdata, de analyse van de metingen en verificatie van een aantal hypothesen. Hiervoor zijn saliniteitsberekeningen, luchtdrukcorrectie op druk observaties, ADCP signaal correcties uitgevoerd. Voorbeelden van toegepaste methoden voor de data analyse zijn Fourier-analyses, harmonische analyses, stromingssimulaties (FINEL) en correlatieanalyses.

Afgezien van de bevindingen over de impact van de zandwinput, heeft de studie ook geleid tot aanbevelingen voor het uitvoeren van metingen en inzicht verschaft over de hydrodynamische omstandigheden in de omgeving van de zandwinput.

Meer weten?

Neem contact op met Bas van Leeuwen.

Bas van Leeuwen

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact