Ontwerpnota waterkering Breskens

Diensten:
Ontwerpnota zeewering
Opdrachtgever:
Gemeente Sluis
Locatie:
Breskens, Nederland
Datum:
2004

De gemeente Sluis heeft het plan om een deel van de aanwezige primaire waterkering in de kern Breskens te verplaatsen om het hart weer in de kern terug te brengen. De nieuwe verlegde waterkering moet voldoen aan de wettelijke eisen en wensen van Rijkswaterstaat en het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Aan Svašek Hydraulics is gevraagd om voor deze aanpassing een ontwerpnota te schrijven.

Breskens ligt in Zeeuws Vlaanderen, aan de monding van de Westerschelde, en heeft een jachthaven, een Vissershaven en een Handelshaven. De bestaande primaire waterkering door de kern Breskens is aangelegd in 1970 in het kader van de Deltawet. Ten behoeven van de aanleg is destijds een gedeelte van de Handelshaven gedempt.

De blauwe lijn in de schets rechtsboven geeft de bestaande ligging van de waterkering aan. De rode stippellijn de locatie van de nieuwe. Door de verlegging ontstaat ruimte om het hart in de kern van Breskens terug te  laten keren. De foto onder de schets laat de situatie tijdens de werkzaamheden in 2005 zien. Daaronder is het resultaat zichtbaar (situatie 2013).

Svašek Hydraulics heeft voor deze aanpassing van de waterkering een ontwerpnota geschreven. Hiervoor zijn eerst alle betrokken partijen benaderd om een overzicht te krijgen van eisen, wensen, uitgangspunten en randvoorwaarden. Hiermee zijn vervolgens enkele alternatieven ontwikkeld en uitgewerkt op concept niveau.

Vervolgens is in overleg met de Gemeente Sluis, Rijkswaterstaat en het Waterschap Zeeuws Vlaanderen een keuze gemaakt. Dit gekozen alternatief is vervolgens nader uitgewerkt. Hiervoor zijn o.a. de ontwerp golfcondities, het type taludbekleding en de stabiliteit van de waterkering bepaald.

© Foto Beeldbank RWS.

Meer weten?

Neem contact op met Bernard Eikema.

Bernard Eikema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact