Ontwerp oeverbekleding Watertorenterrein, Dordrecht

Diensten:
Ontwerp oeverbekledingen vaststellen hydraulische ontwerp criteria.
Opdrachtgever:
Gemeente Dordrecht
Locatie:
Dordrecht
Datum:
2006

Waar de rivieren de Beneden Merwede, de Noord en de Oude Maas samenvloeien, wordt dertig hectare voormalig haven / industriegebied herontwikkeld in een nieuw stadscentrum naast het oude centrum van Dordrecht: De Stadswerven.

Voor de realisatie van het Watertorenterrein, een ontwikkelingszone rond een voormalige watertoren, werd Svašek Hydraulics gevraagd de waterkeringen te ontwerpen. Hiervoor diende eerst de ontwerp waterstanden, golfhoogte en stroming te worden bepaald.

Waterstanden worden beïnvloed door de rivierafvoeren en het getij van de Noordzee. Voor de bepaling van de maatgevende ontwerp golfhoogten zijn lokaal opgewekte windgolven en scheepsgolven beschouwd. Met het numerieke model WAQUA zijn de ontwerp stroomcondities bepaald tijdens maximale vloed en maximale eb, dit in combinatie met een rivierafvoer bij Lobith van 16.000m3/s en een waterstand bij Hoek van Holland van NAP+2,0m.

De onderwater oeverbekleding is ontworpen als een breuksteen helling. De bekleding boven water bestaat uit een combinatie van graniet blokken (Petit graniet) en gras.

Meer weten?

Neem contact op met Sam Bom.

Sam Bom

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact