Olympische Spelen 2016 – stroommetingen

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Uitvoeren 13-uurs stroommetingen
Opdrachtgever:
Nederlands Watersportverbond
Locatie:
Rio de Janeiro, Brazilië
Datum:
2013

Stroommetingen in Baía de Guanabara, Rio de Janeiro

De Olympische Spelen van 2016 vinden plaats in Rio de Janeiro, Brazilië. Naar aanleiding van goede ervaring tijdens onder andere de Spelen van 2008 en 2012, zal Svašek Hydraulics ook tijdens de Spelen van 2016 stromingsvoorspellingen van het wedstrijdgebied aan het Nederlands zeilteam leveren.

Om het door Svašek Hydraulics ontwikkelde numerieke stromingsmodel van de Braziliaanse kust te kalibreren, zijn stroommetingen in het wedstrijdgebied uitgevoerd. Het Svašek team is eind maart 2013 naar Rio de Janeiro afgereisd om de stroommetingen uit te voeren.

De stroommetingen zijn uitgevoerd met behulp van een aan een boot bevestigde AWAC. Met dit instrument zijn tijdens vijf 13-uurs meetcampagnes zowel de stroomsnelheid als de stroomrichting over de gehele waterdiepte gemeten. Hierbij is gemeten op vier verschillende locaties, en is zowel tijdens doodtij als springtij gemeten.

De verzamelde data is erg waardevol gebleken voor de kalibratie, daar het stroompatroon in de baai behoorlijk complex is. Het FINEL model is inmiddels succesvol afgeregeld en klaar voor gebruik tijdens trainingperiodes onderweg naar de Spelen van 2016 en de Olympische Spelen in 2016 zelf.

De voorspellingen hebben het Nederlandse zeilteam ondersteund bij het behalen van twee gouden medailles door Marit Bouwmeester en Dorian van Rijsselberghe.

Meer weten?

Neem contact op met Sanne Poortman.

Sanne Poortman

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP