OPDRACHTGEVER
Hoogheemraadschap van Schieland

LOCATIE
Bergse Plassen, Rotterdam

DATUM
2000

DIENSTEN
Vastleggen en beschrijven oeverbeschoeiingen Bergse Plassen,
lokaliseren obstakels en kabels met DGPS,
metingen waterdiepte en sliblaagdikte.