Oeverinventarisatie Bergse Plassen, Rotterdam

Diensten:
Vastleggen en beschrijven oeverbeschoeiingen Bergse Plassen, lokaliseren obstakels en kabels met DGPS, metingen waterdiepte en sliblaagdikte.
Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap van Schieland
Locatie:
Bergse Plassen, Rotterdam
Datum:
2000

De Bergse Plassen bestaat uit twee meertjes van 680.000 en 430.000 m2 met verschillende eilanden. Op deze eilandjes staan veel recreatiehuisjes. De meeste oeverbeschoeiingen zijn prive-eigendom. In de afgelopen decennia hebben verscheidene voorsteden van Rotterdam hun afvalwater in de Bergse Plassen geloosd, waardoor het bodem materiaal verontreinigd is. Het Hoogheemraadschap van Schieland wil nu deze verontreinigde bodemlaag in  de Bergse Plassen gaan weg baggeren.

Svašek Hydraulics heeft voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden de technische condities van alle oeverbeschoeiingen in kaart gebracht. Per perceel zijn alle beschoeiingen gefotografeerd en is de technische conditie beschreven . Obstakels en kabels die voor de baggerwerkzaamheden van belang kunnen zijn, zijn met behulp van GPS ingemeten en beschreven. Ten slotte zijn er metingen uitgevoerd van de waterdiepte en de sliblaagdikte.

Meer weten?

Neem contact op met Bastiaan Les.

Bastiaan Les

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact