Nieuwe Zeesluis Terneuzen

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Levering van stromings- en sedimentatievoorspellingen, dataanalyse en 3D modellering stroming
Opdrachtgever:
LievenseCSO
Locatie:
Terneuzen, Nederland
Datum:
2014 - 2015

Analyse stromingen en sedimentatie

De capaciteit van het sluizencomplex bij Terneuzen is onvoldoende. Daarom wordt een nieuwe zeesluis ontworpen. Svašek Hydraulics heeft de stromingen in de sluis en de voorhaven bepaald met behulp van het numerieke model FINEL. Zowel de 2D als de 3D modus van FINEL zijn ingezet om het effect van het sluis- en havenontwerp op het baggerbezwaar te bepalen.

De implementatie van een nieuwe zeesluis in Terneuzen leidt tot aanpassingen in de vormgeving van de haven. Dit leidt vervolgens tot veranderingen in het stroompatroon en mogelijk in het baggerbezwaar.

Om de effecten op de nautiek te kunnen analyseren, zijn door de loodsen vaarsimulaties uitgevoerd. Svašek Hydraulics heeft de stromingsvelden voor deze simulaties geleverd. Deze stromingsvelden zijn bepaald met de 3D modus van het FINEL model. Uit metingen in de nabijgelegen Braakmanhaven is gebleken dat dit model goed in staat is de complexe 3D stroombeelden in het gebied te reproduceren.

Daarnaast is de 3D modus van FINEL ingezet om het effect van spuien via de sluizen op de stroming te onderzoeken. Hiervoor is het effect van spuien op verschillende locaties onderzocht, zowel aan de landzijde van de sluis, waar het water wordt onttrokken, als aan de zeezijde van de sluis, waar het water wordt geloosd.

Om het baggerbezwaar in de voorhaven voor het nieuwe havenontwerp te bepalen zijn eerst slibberekeningen met de 2D modus van het FINEL model uitgevoerd. Daarna is het 3D model ingezet om het effect van dichtheidsstroming op de aanslibbing te bepalen. Het blijkt dat de dichtheidsstroming in het nieuwe havenontwerp meer uitgesproken wordt, waardoor een aanzienlijke toename van het baggerbezwaar t.o.v. de huidige situatie kan worden verwacht.

Meer weten?

Neem contact op met Bernard Eikema.

Bernard Eikema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP