Nieuwe Zeesluis Terneuzen – sluisdeur

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Modellering waterstandvariaties t.g.v. scheepspassages, waterstandsmetingen.
Opdrachtgever:
Ingenieursbureau Boorsma b.v.
Locatie:
Terneuzen, Nederland
Datum:
2015

Golfbelasting op sluisdeur als gevolg van scheepspassages

De capaciteit van het sluizencomplex bij Terneuzen is onvoldoende. Daarom wordt er een nieuwe zeesluis ontworpen. Svašek Hydraulics heeft onderzocht wat de golfbelasting op de deur aan de zeezijde van de nieuwe sluis is ten gevolge van verschillende gemiddelde en extreme scheepspassages met behulp van het numerieke stromingsmodel FINEL.

Als gevolg van de passage van schepen in de buurt van de haven van Terneuzen kunnen waterstandsvariaties optreden bij de deur van de sluis. Deze waterstandsvariaties zorgen voor een dynamische golfbelasting op de deur. Voor de dimensionering van de deur van de sluis en het geleidingssysteem bij het openen en sluiten is het van belang de mogelijke maximale krachten op deur te weten.

Svašek Hydraulics heeft de gemiddelde en extreme belastingen door scheepsgolven bepaald met behulp van het numerieke stromingsmodel FINEL. In het model worden de varende schepen als bewegend object ingevoerd. Hierbij zijn diverse scheepspassages op de Westerschelde en van en naar de bestaande Westsluis bekeken. Vooral passerende schepen op de Westerschelde bleken hoge golfbelastingen op te kunnen leveren.

Ter validatie van het opgezette FINEL model heeft Svašek Hydraulics ook metingen van door schepen gegeneerde golven nabij de Middensluis in de West Buitenhaven van Terneuzen uitgevoerd.

De onverwacht grote waterstandsvariaties die uit de berekeningen volgden, bleken ook in de metingen zichtbaar te zijn. Dit leverde een goed vertrouwen in de modelresultaten en heeft ertoe geleid dat de golfbelasting door schepen één van de maatgevende belastingen op de sluisdeur is.

Meer weten?

Neem contact op met Marloes van den Boomgaard.

Marloes van den Boomgaard

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP