Navigatiestudie, Malta Freeport

Diensten:
Wind- en golfstatistiek, HARES golfdoordringing, TERMSIM afmeersimulaties, downtime analyse, specificatie afmeerconfiguratie, navigatiestudie
Opdrachtgever:
Oiltanking Malta Ltd
Locatie:
Malta Freeport, Marsaxlokk Bay, Malta
Datum:
2004

Oiltanking Malta Ltd is de exploitant van de olieterminal in Malta Freeport, gelegen in Marsaxlokk Bay. De terminal heeft zijn basis in het bassin tussen het hoofdgolfbreker van de haven en de containerterminal gebieden. De olieterminal heeft 3 ligplaatsen, die allemaal langs de golfbreker aan de zuidoost van het bassin zijn gelegen. Oiltanking Malta wil de capaciteit graag uitbreiden en onderzoekt of het buitenste einde van de kade tegenover de 3 bestaande ligplaatsen kan worden gebruikt als vierde ligplaats.

Oiltanking Malta heeft Svašek Hydraulics gevraagd om de haalbaarheid te onderzoeken van deze aanlegplaats voor het afmeren en afhandelen van tankers tot 50.000 dwt. De haalbaarheid moet worden onderzocht voor verschillende bezettingsgraden van de overige aanlegplaatsen en rekening houdend met beperkende windomstandigheden.

De studie bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Analyse van de wind- en diepwater golfstatistieken buiten Marsaxlokk Bay.
  2. Golfdoordringingstudie om de ontwerpgolf aan de kade te bepalen. Deze studie is uitgevoerd met het numerieke model HARES.
  3. Afmeersimulatie studie om het dynamische gedrag van de tankers aan de nieuwe aanlegplaats te bepalen (o.a. de lijn- en fender krachten). Ook zijn de limiterende omgevingsomstandigheden (wind en golven) voor een veilige afmeer procedure bepaald. Voor deze studie is het model TERMSIM toegepast.
  4. Door de resultaten van punt 2 en 3 te combineren, wordt het totale aantal te verwachten downtime-dagen voor tankoperaties bepaald.
  5. Op basis van de afmeersimulaties zijn de afmeerconfiguratie, de specificaties van de trossen en de fenders vastgesteld. De geschiktheid van de bestaande infrastructuur om de afmeerkrachten op te nemen is ook beoordeeld.
  6. De veiligheid van de navigatie naar en van alle ligplaatsen in het Oiltanking Basin is door expert opinion beoordeeld voor verschillende weersomstandigheden.

Meer weten?

Neem contact op met Bernard Eikema,

Bernard Eikema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact