Natuurherstel Westerschelde

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Modellering morfodynamiek en hydrodynamiek, ontwerp optimalisatie
Opdrachtgever:
Provincie Zeeland
Locatie:
Westerschelde, Nederland
Datum:
2008 - 2017

Modellering hydrodynamica & Morfologie

De Provincie Zeeland heeft tot doel 300 ha estuarine natuur op te waarderen in de Westerschelde. Onderdeel van dit natuurpakket zijn buitendijkse natuurherstel maatregelen op veenbankgebieden. Svašek Hydraulics heeft de hydrodynamische en morfologische modellering uitgevoerd voor o.a. de projectgebieden Knuitershoek en Baalhoek.

Veenbankgebieden in de Westerschelde zijn gebieden waar een harde veenlaag aan de oppervlakte gekomen is door erosie van de toplaag. Hierdoor kunnen er geen bodemdieren meer leven en is het gebied ecologisch minder waardevol. Door het gebied opnieuw te bedekken met een laag sediment kan deze ecologische functie hersteld worden.

Door een aantal dammetjes aan te leggen wordt de stroomsnelheid in het gebied verminderd en vindt er sedimentatie plaats. Op de veenbanken kan zo opnieuw bodemleven ontstaan en worden de natuurwaarden hersteld.

Svasek Hydraulics heeft de hydraulische en morfologische aspecten van diverse veenbankgebieden in de Westerschelde onderzocht in opdracht van de Provincie Zeeland. Hierbij is gebruik gemaakt van het hydromorfodynamische model FINEL.

Het model is afgeregeld op de bestaande morfologische ontwikkeling en vervolgens is de configuratie van de dammen geoptimaliseerd met behup van de modeluitkomsten.

Uitgebreide en regelmatige monitoring moet zorgen voor een terugkoppeling over het herstel van de natuurwaarden.

Meer weten?

Neem contact op met Sanne Poortman.

Sanne Poortman

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP