Morfologisch onderzoek zandwinning Westerschelde

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
FINEL morfologische simulaties
Opdrachtgever:
Nederlandse Vereniging van Zandwinners
Locatie:
Westerschelde, Nederland
Datum:
2009

Onderzoek naar de invloed van zandwinning

Naar aanleiding van het besluit van Rijkswaterstaat om de zandwinning in de Westerschelde af te bouwen, heeft de Nederlandse Vereniging van Zandwinners Svašek Hydraulics gevraagd de argumenten van deze stopzetting te onderzoeken.

Het morfologische Westerschelde model van Svašek Hydraulics – dat al voor vele verschillende projecten is toegepast – is ingezet om de import en export van de zand in de Westerschelde te simuleren. Het FINEL model laat een zandbalans zien die – hoewel in absolute zin nog afwijkingen laat zien – trends laat zien die overeenkomen met de werkelijkheid. Testsimulaties voor 1964 en 2001 laten zien dat de verschillen tussen deze berekeningen overeenkomen met de verschillen tussen de werkelijke zandbalansen uit 1964 en 2001.

Met behulp van dit model heeft Svašek Hydraulics de invloed onderzocht van divers menselijk ingrijpen – inclusief zandwinning – op de import en export van zand langs de Westerschelde.

In vergelijking met de verschillende stortstrategieën zoals die door de jaren zijn toegepast heeft zandwinning slechts een klein effect op de transporten. In het oosten, waar zandwinning voornamelijk plaatsvindt, leidt winnen tot een extra import. De argumenten van Rijkswaterstaat om te komen tot afbouw van de zandwinning in de Westerschelde vanwege een vermeend negatief effect van de zandwinning op de sedimentimport en export zijn niet terecht.

© Foto Beeldbank RWS.

Meer weten?

Neem contact op met Sanne Poortman.

Sanne Poortman

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP