Monitoring slibverspreiding IJburg

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Half jaar meetcampagne
Opdrachtgever:
Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam
Locatie:
IJburg, Amsterdam
Datum:
2009 - 2010

Tijdens landaanwinning IJburg 2

Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam ontwikkelt het landaanwinningsproject IJburg 2. De landaanwinning begon onder natte omstandigheden. In de eerste fase – onder natte omstandigheden – is zand vanaf een ponton opgespoten. Een siltgordijn is gebruikt om te voorkomen dat silt naar de omgeving vervoerd zou worden. De reden hiervoor is de aanwezigheid van zebramosselen rond IJburg 2, die te veel siltatie niet zouden overleven.

Svašek Hydraulics is gevraagd de siltatie te controleren rond het eerste deel van het aanwinningsgebied van IJburg 2. De belangrijkste vraag was: hoe effectief is een slibgordijn? Voor, tijdens en na een halfjaar na de bouwfase is de sedimentatie van het silt gemeten in een raster van meetlocaties rond de landaanwinning.

De vraag was om de sedimentatie door de landaanwinning te controleren met een nauwkeurigheid van 1 mm. Om te voldoen aan deze zeer uitdagende nauwkeurigheid is een op maat gemaakte silt sedimentatiemethode ontworpen voor dit project. Er zijn verschillende laboratorium- en insitu-tests ondernomen om de meetmethode te optimaliseren en te valideren.

Ook optische OBS-turbiditeitsmetingen zijn genomen om extra informatie te verzamelen over de siltdispersie rond het landaanwinningsgebied. De voorbereidingen zijn begonnen in 2009 en de feitelijke monitoring heeft plaats gevonden in de eerste helft van 2010.

© Luchtfoto IBA.

Meer weten?

Neem contact op met Bastiaan Les.

Bastiaan Les

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP