Modelleren scheepsgeïnduceerde stroming

Diensten:
hydraulisch modelleren (FINEL)
Opdrachtgever:
Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam
Locatie:
Amsterdam
Datum:
2003 - 2004

H

et Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam (GHA) overweegt nieuwe ligplaatsen te ontwikkelen voor de binnenscheepvaart, parallel aan de vaarweg, in het Noorzeekanaal. Dit kanaal verbindt de haven van Amsterdam met de sluizen in IJmuiden en is ongeveer 15 km lang. Het GHA wil graag weten wat de te verwachten waterbeweging en troskrachten zijn bij ligplaatsen parallel aan het Noordzeekanaal.

Hiervoor zijn eerst metingen van de waterstand en de stroming uitgevoerd de Kruithaven, een lokale verbreding in het Noordzeekanaal. Vervolgens is met het numerieke 2-dimensionale model FINEL de scheepsgeïnduceerde waterbeweging gemodelleerd. Er is een speciale module ontwikkeld om rekening te houden met de invloed van bewegende schepen.

De belangrijkste effecten van schepen die in een kanaal bewegen, zijn de retourstroming en de primaire scheepsgolven. De afbeelding hieronder toont een momentopname van het passeren van de Grandeur of the Seas in het Noordzeekanaal. De contour plot toont de primaire scheepsgolf. Een kwantitatieve vergelijking van het modelresultaat met de metingen laat een goede overeenkomst zien. Het numerieke model kan hiermee gebruikt worden in het verdere onderzoek.

Na de validatie van het model werden verschillende configuraties van de ligplaatsen bestudeerd om de waterstandsvariaties ten gevolge van de primaire scheepsgolven te bepalen. Het lijkt erop dat de configuratie van de ligplaats een grote invloed kan hebben op de reflectie karakteristieken van de primaire scheepsgolf. Amplitudes tot 3 keer de initiële golf kunnen worden waargenomen.

Uiteindelijk is het model gebruikt om de ligplaats configuratie zo te optimaliseren dat de impact van passerende schepen op het afgemeerde schip minimaal is.

Meer weten?

Neem contact op met Marloes van den Boomgaard

Marloes van den Boomgaard

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact