Mindelo Cruise Terminal

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Vaststellen offshore en lokaal golf- en windklimaat, HARES golfdoordringingsmodellering
Opdrachtgever:
LievenseCSO, namens Finance for Cruise Destinations B.V.
Locatie:
Mindelo, São Vicente, Kaapverdië
Datum:
2014 - 2015

Golfdoordringing en ontwerp golfcondities

Mindelo is gelegen in de Porto Grande Bay aan de noordkust van het Kaapverdiaanse eiland Saõ Vincente. Om de aanmeer faciliteiten voor bezoekende cruise schepen te verbeteren wordt een speciale pier ontwikkeld. Svašek Hydraulics heeft de extreme golfcondities ter plaatse van de pier bepaald. Daarnaast zijn voor diverse locaties in de baai de dagelijkse golfcondities bepaald.

Eerst is het offshore golfklimaat bepaald met behulp van een historische tijdreeks van 3-uurlijkse golfdata van het NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) WaveWatch III model.

Vervolgens is dit klimaat met een diffractie analyse vertaald naar de ingang van de Porto Grande Bay. Het resultaat is een 3 uurlijkse tijdserie van de daar geldende golfhoogte, –periode en –richting.

De golfvoortplanting van dit lokale golfklimaat in de baai van Porto Grande Bay is gemodelleerd met het numerieke golfmodel HARES.

Voor de historische situatie (2004), de bestaande situatie (2014) en de situatie met de geplande pier zijn enkele representatieve dagelijkse golfcondities doorgerekend met HARES. Doel hierbij was om de impact van de verschillende situaties op de golfcondities bij de Mindelo Marina en andere locaties in de baai te onderzoeken.

Voor de ontwikkeling van de speciale cruise pier zijn vele HARES berekeningen uitgevoerd om voor diverse uitvoerlocaties een 3D transfer matrix te construeren. Met deze matrix is middels interpolatie de tijdserie van net buten de baai vertaald naar een tijdreeks op diverse uitvoer locaties. Met behulp van deze reeksen zijn de jaarlijkse (maatgevend voor de operationele omstandigheden) en de extreme (maatgevend voor het ontwerp van de pier) golfcondities langs de pier bepaald.

Meer weten?

Neem contact op met Marloes van den Boomgaard.

Marloes van den Boomgaard

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP