Milieueffectstudie Al Jubail, Saudi Arabië

Diensten:
Vaststellen hydraulische condities, analyse snelheidsmetingen, studie sediment pluimen door baggerwerkzaamheden
Opdrachtgever:
Sabic Terminal Services Co. (SabTank)
Locatie:
Al Jubail, Saudi Arabia
Datum:
2000

Bij de industriële haven van Al Jubail, Saudi-Arabië, zijn nieuwe havenfaciliteiten gepland. Deze faciliteiten zullen worden gerealiseerd op een nog op te spuiten terrein tussen de bestaande haventerreinen. Het eerste deel van het benodigde ophoogmateriaal, met een volume van ongeveer 2.600.000 m3, wordt gebaggerd in het nieuwe haven bassin, direct naast het op te hogen terrein. Het baggermateriaal bevat ongeveer 5% deeltjes kleiner dan 75 μm.

De meeste van deze slibdeeltjes zullen bezinken tijdens het opspuiten van het terrein. Echter, het te lozen proceswater kan nog steeds fijne slibdeeltjes bevatten. Het proceswater wordt geloosd op een andere locatie in de haven en zorgt hier voor een verhoging van de vertroebeling van het zeewater. Het lozen van fijne deeltjes is gebonden aan milieuvoorschriften.

De volgende diensten zijn verstrekt:

  • bepaling van de hydraulische omstandigheden in de haven en in de buurt van het gebied waar het proceswater wordt geloosd.
  • interpretatie van snelheidsmetingen die specifiek zijn uitgevoerd voor dit project,
  • kwantificering van de hoeveelheid fijne deeltjes in het te lozen proceswater,
  • studie naar verspreiding van de fijne deeltjes na lozing als gevolg van nearfield en farfield menging.

Meer weten?

Neem contact op met Bastiaan Les.

Bastiaan Les

Project leader

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP