Milieucompensatie WCT

Diensten:
FINEL morfologisch modelleren
Opdrachtgever:
Grontmij
Locatie:
Sloehaven,Westerschelde
Datum:
2009

Als compensatiemaatregel voor de geplande Westerschelde Container Terminal (WCT) is een gebied aangrenzend aan de Sloehavens aangewezen voor natuurlijke ontwikkeling. Grontmij heeft de opdracht gekregen om plannen te maken voor de ontwikkeling van dit gebied als een intergetijden gebied. Svašek Hydraulics heeft deze ontwikkeling ondersteunt met morfologische berekeningen.

Een complicatie in het ontwerp is dat het gebied tussen de Sloehavens en het nieuwe intergetijden gebied al een ecologisch waardevol gebied is. Daarom moet erosie in dat gebied worden geminimaliseerd. Aan Svašek Hydraulics is daarom gevraagd om het voorgestelde geulsysteem te onderzoeken en, indien nodig, te verbeteren.

Om deze vraag te beantwoorden heeft Svašek een hydrodynamisch model (FINEL) voor het Sloehavengebied opgezet. Het interessegebied is gemodelleerd met een zeer fijne resolutie van het rekengrid tot wel 4 meter. Het modelgebied bestaat uit een gecompliceerde mix van fijn zand, klei en vegetatie. Volgens Svašek zal de aanwezige klei de morfologische ontwikkelingen vertragen, maar uiteindelijk niet stoppen. Daarom zal een numeriek morfologisch model met fijne zandfracties een goed idee geven van de soort dynamiek die in het geulensysteem kan worden verwacht.

In de rechter figuur bovenaan is de ontwikkelde bathymetrie na de simulatie te zien. Het model blijkt goed in staat om een geulensysteem van zeer kleine afmetingen te simuleren. De grootte van de hoofdgeul, die door het bestaande natuurgebied naar de Sloehavens leidt, is eigenlijk groter dan verwacht en gepland door Grontmij.

Op basis van de modelresultaten stelde Svašek een alternatief geulensysteem voor, waardoor de schade aan het bestaande natuurlijke moerasgebied wordt beperkt.

Meer weten?

Neem contact op met Sanne Poortman.

Sanne Poortman

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact