Milieu impact afvalwater lozing nabij Nanhai, China

Diensten:
Bepaling van de mate van vervuiling, verspreiding van fijne deeltjes a.g.v. near-field en far-field mixing
Opdrachtgever:
Shell, IPCM
Locatie:
Nanhai, Huizhou Municipality, China
Datum:
1993

Voor een project van een raffinaderij / chemisch complex, gelegen in de buurt van Nanhai in de gemeente Huizhou (China), heeft Svašek Hydraulics de milieu-impact van de afvalwater lozing bepaald.

Het lozingspunt van de voorgestelde afvoerleiding bevindt zich op 9 km afstand van de kustlijn.

Waterkwaliteitsnormen vereisen dat de concentratie verontreinigde stof die optreedt als gevolg van de afvoer van het afvalwater bepaalde kritische waarden niet mag overschrijden. Deze kritische waarden zijn afhankelijk van de afstand tot het lozingspunt.

Om deze reden zijn verdunningsparameters met betrekking tot de afstand tot het lozingspunt uitlaat bepaald bij verschillende getijstromen. Zodoende kan inzichtelijk worden gemaakt of aan de normen wordt voldaan.

Meer weten?

Neem contact op met Ype Attema

Ype Attema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact