Metocean condities offshore overslag faciliteit Nghi Son, Vietnam