Metingen van retourstroming en waterspiegeldaling op de vaarweg naar Drachten

Diensten:
Metingen retourstroom en waterspiegeldaling t.g.v. langsvarende schepen
Opdrachtgever:
Provincie Friesland, Grontmij
Locatie:
Prinses Margrietkanaal
Datum:
2008

De provincie Friesland heeft in 2008 de mogelijkheid, om de waterweg van het Prinses Margietkanaal naar Drachten op te waarderen van een klasse 4 naar een klasse 5 binnenwaterweg, onderzocht.

Een deel van dit onderzoek was het uitvoeren van veldmetingen tijdens meerdere testpassages in de waterweg naar Drachten met een klasse 5-schip genaamd “Concordia”. Svašek Hydraulics heeft – in opdracht van de provincie Friesland – deze metingen uitgevoerd.

De passages met de Concordia zijn met drie verschillende laadcondities uitgevoerd. De Concordia heeft een lengte van 110 meter, een breedte van 11,5 meter en een diepgang van 3,5 meter. Tijdens de testpassages van de Concordia zijn langs het tracé Kruiswaters naar Drachten 39 metingen uitgevoerd vanaf een ander schip.

De gebruikte apparatuur was een Valeport stroomsnelheidsmeter (type 106) en een druksensor. De Valeport is een stroomvis die de stroomsnelheid bepaald en doordat de stroomvis zich naar de stroming richt en deze een intern kompas heeft , stelt deze stroomvis eveneens de stroomrichting vast. De druksensor meet de waterstand met een frequentie van 2 Hz en is per meting – met behulp van een verzwaring – op de bodem van het kanaal geplaatst.

De resultaten zijn gebruikt om erosie risico’s van de oevers van het kanaal te beoordelen en knelpunten in de waterweg te identificeren.

Meer weten?

Neem contact op met Marloes van den Boomgaard.

Marloes van den Boomgaard

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact