Mega Cruise Pier II, Curacao

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Metocean studie, troskrachten analyse, navigatie studie, SWAN golfmodellering, OPTIMOOR
Opdrachtgever:
Curaçao Ports Authority (CPA)
Locatie:
Curaçao
Datum:
2015

Metocean studie, troskrachten analyse en navigatie studie

Curaçao Ports Authority (CPA) is van plan een tweede aanlegsteiger te bouwen bij de kust van Otrobanda, de Mega Cruise Pier II. De geselecteerde locatie is aan de westzijde van de al bestaande Mega Cruise Pier I, welke 15 jaar geleden is gebouwd.

Svašek Hydraulics heeft een metocean studie, een troskrachten analyse en een navigatie studie uitgevoerd ter ondersteuning van het ontwerp van de tweede aanlegsteiger Mega Cruise Pier II.

De metocean studie richtte zich op het in kaart brengen van de lokale wind, golven, stroming, waterstanden en luchtdrukken voor zowel dagelijkse als extreme condities. Met behulp van het golfmodel SWAN is de 1/200 jaar golfconditie bepaald. Van het lokale vliegveld is 40 jaar wind en luchtdruk data beschikbaar. De tijdreeksen van de stroming en waterstanden zijn afkomstig van online beschikbare model data. Alle model data is gevalideerd met metingen (1 geheel jaar) bij de al bestaande Mega Cruise Pier I. Als laatste is voor de meteocean studie gebruik gemaakt van de NOAA hurricane database.

In samenwerking met de ‘Koninklijke Schippers Vereniging Eendracht” (KRVE) is een workshop met CPA, de havenmeester, de loodsen, sleepboot kapiteins en de Havenveiligheid Inspectie georganiseerd.

De focus van de workshop was om de navigatie en aan- en afmeer aspecten, bestaande procedures, gebruikelijke afmeer configuraties en de dagelijkse praktijk bij de huidige Mega Cruise Pier I te analyseren en om een vertaling te maken van de lokale kennis en ervaring in combinatie met inzichten vanuit de Rotterdamse haven naar de nieuwe Mega Cruise Pier, zowel voor de dagelijkse praktijk als voor extreme condities.

Op basis hiervan zijn vervolgens de layout van de nieuwe ligplaats en de positie van de bolders met bijbehorende afmeer configuratie en ontwerpkrachten bepaald. Voor de bepaling van de troskrachten is gebruikgemaakt van het model Optimoor.

Meer weten?

Neem contact op met Anna Kroon.

Anna Kroon

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP