Lonrho Oil Service Terminal, Ghana

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Golfmodellering, morfologische modellering en data analyse
Opdrachtgever:
Royal Haskoning
Locatie:
Ghana
Datum:
2012

Svašek Hydraulics heeft voor ondersteunende studies uitgevoerd voor het Masterplan voor een Oil Service Terminal in Ghana. Deze ondersteuning bestond uit:

  1. het vaststellen van het golfklimaat nabij de kust,
  2. golfdoordringingsstudie,
  3. kustontwikkelingstudie,
  4. het vaststellen van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden.

Het golfklimaat nabij de kust is bepaald met behulp van het numerieke golfmodel SWAN. Met dit model is het offshore golfklimaat vertaald naar een lokaal golfklimaat. Vervolgens is dit klimaat als invoer gebruikt voor de morfologische studie en de golfdoordringingstudie.

Voor verschillende haven layouts zijn met het numerieke golfdoordringingsmodel HARES de golfcondities in de haven en de resulterende downtime aan de kades berekend.

De invloed van de nieuwe haven op de ontwikkeling van de kustlijn is berekend met het gekoppelde FINEL-SWAN model. Het golfmodel SWAN levert de golfgeïnduceerde krachten en de orbitaal snelheden nabij de bodem aan FINEL. FINEL berekent vervolgens het sediment transport in de brekerzone met en zonder de aanwezigheid van de haven. Op deze wijze is de absolute en de relatieve invloed van de haven op de kustontwikkeling inzichtelijk gemaakt.

Analyse van in situ boringen, samen met de FINEL simulaties zijn gebruikt om de jaarlijkse onderhoud baggerwerkzaamheden vast te stellen in zowel het toegangskanaal als in de haven zelf.

Meer weten?

Neem contact op met Ype Attema.

Ype Attema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP