LNG Terminal Hazira, India

Diensten:
Getij analyse, Modellering stroming, morfologie en golfdoordringing
Opdrachtgever:
Hazira Port Private Limited (HPPL)
Locatie:
Hazira, India
Datum:
2005 - 2006

Voor de LNG / Multifunctionele haven in Hazira, in de Golf van Khambhat (India), zijn door Svašek Hydraulics diverse studies uitgevoerd:

  • Harmonische getijdenanalyse van de geactualiseerde meetdata uit 2005;
  • Herkalibratie en verificatie van het FINEL-model met de bijgewerkte gegevens;
  • Voorspelling van de stromingspatronen voor de geoptimaliseerde haven ontwerpen;
  • Voorspelling van de golfdoordringing in het havenbekken voor geoptimaliseerde haven ontwerpen;
  • Voorspelling van de morfologische ontwikkeling.

De harmonische analyse van de van de geactualiseerde meetdata is gebruikt om dagelijkse voorspellingen van de waterstand en de grootte en richting van de stroming te maken.

Voor de voorspelling van de stromingspatronen is het 2-dimensionale stromingsmodel FINEL gebruikt. De golfdoordringing in het havenbekken is bepaald met behulp van het 2-dimensionale model HARES. HARES is gebaseerd op de lineaire golftheorie en maakt gebruik van de mild slope vergelijking. Zowel FINEL als HARES zijn numerieke modellen gebaseerd op de eindige elementen methode, die worden gekarakteriseerd door driehoekige gridcellen.

De berekende stromingspatronen werden gebruikt als input voor een aantal aanverwante problemen:

  • Optimalisatie van de haven layout;
  • Navigatie simulaties (fast-time) in het toegangskanaal naar de hagen en de draaicirkel;
  • Morfologische ontwikkeling en onderhoudsbaggeren.

De morfologische ontwikkeling van het gebied en onderhoudsbaggerwerkzaamheden werd geanalyseerd met een sediment transportmodule binnen FINEL. Deze module kan zowel zand- als slibtransport behandelen.

Meer weten?

Neem contact op met Bastiaan Les.

Bastiaan Les

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP