OPDRACHTGEVER
Havenbedrijf Amsterdam

LOCATIE
IJmuiden, Nederland

DATUM
2015

DIENSTEN
Onderzoek nautische veiligheid,
ROPES modelleren van de afmeerkrachten.