OPDRACHTGEVER
Norsk Hydro

LOCATIE
Sture Crude, Noorwegen

DATUM
1998 (studie)

DIENSTEN
Bepalen van de milieu- en hydraulische omstandigheden
Opzetten en kalibreren van een numeriek debietmodel (FINEL)
Berekening van temperatuur- verspreiding door near field en far field mixing Bodemonderzoek

PDF downloads

Project sheet (English)