Koelwater lozing Neminco

Diensten:
3D model temperatuur verspreiding koelwaterlozing
Opdrachtgever:
Royal Haskoning DHV
Locatie:
Haven van Rotterdam, Nederland
Datum:
2008

3D modellering stroming

De waterkwaliteit wordt negatief beïnvloed door het lozen van koelwater op het oppervlakte water. WAQUA is een hydraulisch modellensysteem, dat oorspronkelijk ontwikkeld is om de waterkwaliteit te modelleren. Sinds kort is het mogelijk om met WAQUA de effecten van koelwater lozingen op de watertemperatuur te berekenen.

De koelwater lozing is grondig in WAQUA geïmplementeerd. Op willekeurige locaties kan een lozing gedefinieerd worden. En naast de stroming zijn ook de instraling van zonlicht en de warmte uitwisseling tussen water en lucht meegenomen in de verdeling van de watertemperatuur.

De nieuwe optie in WAQUA is gebruikt om een nieuwe koelwarmte lozing te modelleren bij de 2e Petroleumhaven in het Rotterdamse havengebied. Het effect op de gehele Rotterdamse haven is doorberekend met een 3D berekening.

In de berekening zijn ook bestaande lozingspunten meegenomen. In de omgeving van de lozingspunten waren metingen beschikbaar. De goede overeenkomst tussen berekening en meting geeft vertrouwen in de temperatuurberekening binnen WAQUA.

Meer weten?

Neem contact op met Sam Bom.

Sam Bom

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact