Hydraulica rond poldergemalen Rijnland

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Advies dwarsstroming poldergemaal, onderbouwing vergunningaanvraag
Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Rijnland
Locatie:
Elsgeesterpolder, Sassenheim
Datum:
2013

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft het voornemen om de twee poldergemalen van de Elsgeesterpolder te renoveren in 2014/2015. De gemalen liggen bij elkaar in de buurt en wateren beiden uit in de Haarlemmer Trekvaart. Voordat de nieuwe gemalen in gebruik worden genomen moet de vergunningaanvraag zijn afgerond. Svašek Hydraulics heeft met haar specialistische kennis over de hydraulica rond gemalen er mede voor gezorgd dat de vervanging van twee oude gemalen geen onnodige vertraging heeft opgelopen.

De nieuwe gemalen dienen te voldoen aan de wettelijke voorschriften om een veilige doorvaart op de vaarwegen te garanderen. Eén van de voorschriften betreft de maximale toegestane dwarsstroming die door de gemalen wordt veroorzaakt. Deze dwarsstroming kan de scheepvaart mogelijkerwijs uit zijn koers brengen waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Indien een dwarsstroming van 0,3 m/s wordt overschreden, is onderzoek naar de gevaren voor de scheepvaart noodzakelijk en moeten mogelijk aanvullende maatregelen genomen worden.

Het vermoeden bestaat, dat één van de gemalen niet voldoet aan de eis van een maximale dwarsstroom van 0,3 m/s. Een complicerende factor is, dat de stroming van de twee galen elkaar kan beïnvloeden. Svašek Hydraulics heeft voor het Hoogheemraadschap de stroming rond het gemaal in kaart gebracht. Daarbij is ook gekeken naar de noodzaak van bodembescherming bij de uitmonding van de gemalen.

De bevindingen zijn besproken met de Provincie Zuid-Holland. Conclusie was dat het voorgestelde ontwerp qua dwarsstroming (net) voldeed aan de eisen gesteld in de wetgeving. Voor wat de bodemerosie is gebleken dat een laag grind nabij de uitmonding van de gemalen voldoende bescherming biedt.

Meer weten?

Neem contact op met Sam Bom.

Sam Bom

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP