Haalbaarheid modelleren steile vooroever suppleties

Diensten:
Haalbaarheidsstudie
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Locatie:
Oostgat, zuidwestkust van Walcheren
Datum:
2005

In het zuidwestelijke deel van Nederland ligt het getijdegeul ‘Oostgat’ dichtbij de kust. De geul bedreigt de kustlijn. In het verleden werden strekdammen aangelegd en strandsuppleties uitgevoerd om de kust te beheren. In 2005 is een alternatieve suppletie gedaan bij de steile helling van de geul voor het strand. Deze test suppletie wordt middels metingen grondig gevolgd.

Rijkswaterstaat heeft Svašek Hydraulics gevraagd om de haalbaarheid van een numeriek morfologisch model te onderzoeken om de ontwikkelingen te simuleren. Zo’n model kan een geschikt hulpmiddel zijn voor het optimaliseren van toekomstige suppleties. Het opzetten van een morfologisch model in dit gebied met zeer complexe processen is geen gemakkelijke taak. Dergelijke processen omvatten de getijdebeweging, golven en 3D processen rond strandhoofden. Op de steile hellingen moet de resolutie van het rekenrooster voldoende hoog zijn.

Svašek Hydraulics heeft verschillende soorten morfologische modellen op de markt verkend, zoals DELFT3D, MIKE, TELEMAC en FINEL. De laatste is ontwikkeld door Svašek Hydraulics. Er werd geconcludeerd dat in principe al deze modellen het werk kunnen uitvoeren. Om de berekeningsinspanning te beperken, wordt aanbevolen om de numerieke simulatie alleen van een beperkt gebied rond de suppletie bij steile helling uit te voeren. Waarbij de nadruk wordt gelegd op de relevante processen in dat gebied.

 

© Foto Beeldbank RWS / Joop van Houdt

Meer weten?

Neem contact op met Ype Attema.

Ype Attema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact