OPDRACHTGEVER
Rijkswaterstaat / RIKZ

LOCATIE
Oostgat, zuidwestkust van Walcheren

DATUM
2005

DIENSTEN
Haalbaarheidsstudie