Golfmetingen IJsselmeer

Diensten:
Analyse en rapportage data golf- en windmetingen
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Locatie:
Westerschelde
Datum:
2005

In opdracht van RWS is een analyse gemaakt van het meetprogramma ‘Golfmetingen IJsselmeergebied’. Doel van de studie was:

  • documentatie van de metingen,
  • validatie resultaten van de wind- en golfmetingen,
  • een inventaris en beschrijving van stormgebeurtenissen,
  • een beschrijving van het lokale golfklimaat, en
  • een beschrijving van sommige toepassingen.

Onderstaande figuur toont de golfmeetlocaties in het IJsselmeer en het Slotermeer. Op verschillende locaties worden wind- en golfmetingen uitgevoerd. De onderstaande foto betreft locatie FL2, die in het oosten van het IJsselmeer ligt.

De golfmetingen werden uitgevoerd met behulp van capaciteitsdraden (‘Multicap DC11”). Dit systeem blijkt gevoelig te zijn voor de algengroei. Het effect van het reinigen van het meetinstrument op het referentieniveau is aangegeven in onderstaan figuur (rechtsonder). Voorafgaand aan de dataverwerking zijn alle meetgegevens gecorrigeerd voor de invloed van algengroei en andere verstorende factoren. Het resultaat is een gedetailleerde database van geregistreerde wind- en golfcondities in het IJsselmeer en Slotermeer die verder kunnen worden gebruikt voor het kalibreren van golfmodellen, zoals bijvoorbeeld SWAN.

Meer weten?

Neem contact op met Marloes van den Boomgaard.

Marloes van den Boomgaard

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact