Golfmetingen haven van Rotterdam

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Golfmetingen gedurende stormseizoen, verificatie transmissie coëfficiënt Noorderdam
Opdrachtgever:
Gate LNG
Locatie:
Maasvlakte, Rotterdam
Datum:
2008 - 2009

Verificatie transmissie coëfficiënt Noorderdam

De toegang tot de haven van Rotterdam vanaf de Noordzee wordt beschermd door de Noorderdam. Deze breukstenen dam, die aan de noordzijde van de Nieuwe Waterweg ligt, heeft een beperkte kruinhoogte van NAP +2,0m. Vooral tijdens hoge waterstanden zal een deel van de golfenergie de Noorderdam passeren. Bijna direct achter de Noorderdam is de Gate LNG terminal gelegen, welke mogelijk invloed kan ondervinden van de golfenergie die de Noorderdam weet te passeren.

Om de mate van golftransmissie over en door de Noorderdam te meten heeft Svašek Hydraulics tijdens het stormseizoen van 2008 – 2009 aan beide zijden van deze dam simultaan golfmetingen uitgevoerd. De golfmetingen zijn uitgevoerd met golfboeien (Datawell Waverider Buoys) en de resultaten zijn gebruikt om de transmissie formules voor de Noorderdam te verifiëren.

Voor de golftransmissie over en door de Noorderdam zijn hoge noordwestelijke golven in combinatie met een hoge waterstand van belang. De golfenergie die tijdens deze gebeurtenissen de Noorderdam weet te passeren zijn bepalend voor de dimensionering van de oeverbekleding van de GateLNG terminal en voor de werkbaarheid van de terminal.

De golfboeien hebben gemeten gedurende de periode van december 2008 t/m mei 2009. Er zijn in deze periode geen zware stormen opgetreden waardoor de transmissieformuleringen voornamelijk konden worden geverifieerd voor operationele condities.

Met behulp van het numerieke golfmodel HARES zijn de diffractie patronen aan de binnenzijde van de Noorderdam berekend. Door deze golfenergie in mindering te brengen op de golfmetingen van de golfboei aan de binnenzijde, is de mate van golftransmissie berekend.

Meer weten?

Neem contact op met Bastiaan Les.

Bastiaan Les

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP