Golfklimaatstudie haven van Scheveningen

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
SWAN golfmodellering, HARES golfdoordringingstudie.
Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag
Locatie:
Haven van Scheveningen
Datum:
2016

Onderzoek invloed nieuwe kademuur

Voor de derde haven van Scheveningen zijn plannen in ontwikkeling voor de realisatie van bebouwing op het voormalige Norfolkterrein. Hiervoor dient één van de kademuren te worden verlengd. Ook zijn er plannen om in de derde haven tijdens het zeilseizoen aanlegplaatsen voor zeiljachten te realiseren. De te verlengen kademuur ligt in de zwaaikom en kan het lokale golfklimaat en daarmee de beschikbaarheid van de ligplaatsen nadelig beïnvloeden.

Vanuit de Gemeente Den Haag is aan Svašek Hydraulics gevraagd om de invloed van de verlenging van de kademuur op het golfklimaat te kwantificeren. De mogelijke verslechtering van het golfklimaat dient te worden onderzocht voor 12 uitvoergebieden in en nabij de derde haven van Scheveningen. Bij de bepaling van de mogelijke overschrijding van toelaatbare golfcondities ten gevolge van de verlengde damwand is onderscheid gemaakt in verschillende type vaartuigen.

Allereerst is er een SWAN golfmodel opgezet om een tijdreeks van 20 jaar aan wind- en golfdata van de meetstations Europlatform en IJmuiden munitiestortplaats te vertalen naar een tijdreeks net voor de haveningang.

Vervolgens is deze tijdreeks weer met het HARES golfmodel de haven in vertaald. Hiervoor is een transfermatrix opgezet voor heel veel golfcondities (golfhoogte, periode en richting) en waterstanden. In deze HARES berekeningen is zowel richting- als frequentiespreiding meegenomen. Deze berekeningen zijn voor de bestaande en de nieuwe situatie uitgevoerd.

Met de verkregen 20 jaar tijdseries in de haven is onderzocht hoe vaak de kritische golfcondities voor afgemeerde zeiljachten worden overschreden in de bestaande en in de nieuwe situatie. Op deze wijze is de verslechtering van het golfklimaat inzichtelijk gemaakt.

© Luchtfoto: Beeldbank RWS.

Meer weten?

Neem contact op met Bernard Eikema.

Bernard Eikema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP