Golfdoordringings- en navigatiestudie, Malta Freeport

Diensten:
Golfdoordringingstudie (HARES), Navigatiestudie (Fast Time computer simulaties).
Opdrachtgever:
Malta Freeport Terminals Ltd.
Locatie:
Malta Freeport, Marsaxlokk Bay, Malta
Datum:
2007

Malta Freeport Terminals Limited breidt hun capaciteit van hun containerterminal uit door verdere ontwikkeling van twee bestaande kades. Voor dit ontwikkelingsproject moest Malta Freeport Terminals Ltd een milieueffectrapportage indienen bij de Milieu- en Planeringsautoriteit van Malta. Malta Freeport Terminals Ltd heeft Svašek Hydraulics opdracht gegeven om de volgende studies uit te voeren:

  • Golfdoordringingsstudie
  • Stromingsstudie
  • Navigatiestudie

Het Maritieme Onderzoeksinstituut Nederland (MARIN) heeft deelgenomen aan deze studie als onderaannemer van Svašek Hydraulics voor het navigatieonderzoek.

De doelstellingen van de HARES golfdoordringingsstudie was:

  • Inzicht krijgen in de veranderingen van de golfdoordringing in Marsaxlokk Bay door de voorgestelde uitbreiding van de containerterminal.
  • De golfomstandigheden en de downtime bepalen bij de verlengde kades van Terminal 2 voor de huidige situatie (1 afmeerlocatie) en de voorgestelde situatie (3 afmeerlocaties).

Daarom is de golfdoordringing voor de huidige situatie en de nieuwe voorgestelde situatie (met verlengde kade van terminal 1 en 2) berekend. De linker figuur toont voor de huidige situatie de golfhoogtevermenigvuldigingsfactor K op een schaal van 0 tot 2. Deze factor is de verhouding tussen de golfhoogte in het modelgebied (H) en de golfhoogte bij de grens van het modelgebied ( H0), dus K = H / H0.

Het doel van het navigatieonderzoek was het bepalen van de veilige afstanden en minimale draaicirkels van een 382 m containerschip met behulp van de nieuwe lay-out van de kades bij de Malta Freeport Terminal in Marsaxlokk.

Meer weten?

Neem contact op met Bernard Eikema

Bernard Eikema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact