Golfdoordringing haven van Constantza, Roemenië

Diensten:
Golfdoordringingstudie
Opdrachtgever:
Royal Haskoning
Locatie:
Haven van Constantza, Roemenië
Datum:
2005

Royal Haskoning heeft Svašek Hydraulics opdracht gegeven om een golfdoordringingstudie uit te voeren om de golfcondities te bepalen bij een pier in de haven van Constantza. Constantza ligt aan de Zwarte Zee in Roemenië.

De golfenergie van buiten de haven is naar de pier in de haven gerekend met behulp van het numerieke golfmodel HARES. Dit model bevat alle relevante golfprocessen die zich voordoen in havengebieden, zoals refractie, diffractie, reflectie van golven op oevers en kades en richtingspreiding.

Het linker figuur toont een satellietbeeld van de haven van Constantza. Het rechter figuur toont het resultaat van de golfdoordringing voor oostelijke golfrichtingen in de betreffende havengebieden. In dit voorbeeld is de hoofdgolfrichting 90 graden, die wordt gecombineerd met de golfrichtingen van 85 en 95 graden om rekening te houden met beperkte richtingspreiding. De meest oostelijke golfbreker heeft aan het zuidoostelijke einde een onderwaterdam van ongeveer 500 meter.

De rechter figuur toont de golfhoogte vermenigvuldigingsfactor K op een schaal van 0 tot 2. Deze factor is de verhouding tussen de golfhoogte in het modelgebied (H) en de golfhoogte op de buitenrand van het modelgebied (H0), dus K = H / H0.

Meer weten?

Neem contact op met Bernard Eikema.

Bernard Eikema

Project leader

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact