Gemini wind park

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Advies beste routes, impact bagger scenario’s, trench sedimentatie modelleren, hoge kwaliteit tijdseries en extreme analyse
Opdrachtgever:
Typhoon Offshore en Van Oord
Locatie:
Eems estuarium, Nederland
Datum:
2011 – 2012

Advies export kabelroute & impact installatie

Het Gemini windpark is aangesloten op het elektriciteitsnet via twee kabels vanaf het windpark naar het aansluitingspunt in de Eemshaven. Bij het plaatsen van de kabels, dienden scheepsvaartroutes en gevoelige natuurgebieden te worden vermeden. De belangrijkste installatiestrategie was het minimaliseren van het onderhoud van de kabels als gevolg van het bloot komen te liggen van de kabels.

De kabels kunnen bloot komen te liggen door het eroderen van de bovenliggende zandlaag, waardoor de kabels niet meer beschermd zijn.

De erosie van de zandlaag boven de kabels wordt veroorzaakt door natuurlijke zandbewegingen, met name in de overgangszone tussen het Eems estuarium en de Eems Dollard. Het risico van het bloot komen te liggen neemt toe als de ontwerp ingraafdiepte niet wordt bereikt tijdens de installatie.

Om – in dit sterk morfodynamisch gebied (15 km lengte) – het installatierisico te minimaliseren, is van te voren een kanaal gebaggerd worden, waarin later de kabel is gelegd direct op de ontwerpingraafdiepte. De ontwerp ingraafdiepte is vastgesteld op basis van historische analyse van bodemdata van de afgelopen 25 jaar.

In samenwerking met de klant zijn verschillende mogelijke kabel routes beoordeeld met behulp van QGIS, het berekenen van de benodigde baggerhoeveelheden, het bestuderen en kwantificeren van natuurlijke sedimentatie en erosie in de directe omgeving van de kabelroute en het bestuderen van sedimentatie en erosie patronen dichtbij het vooraf gebaggerde kanaal en de mogelijke “dump” gebieden. De natuurlijke bewegingen van het zand is vergeleken met gebaggerde baggerhoeveelheden om zo de milieu-impact in te kunnen schatten.

Meer weten?

Neem contact op met Bastiaan Les.

Bastiaan Les

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP