Forcados South Point Erosie studie

Diensten:
Veld inspectie, analyse bestaande studies en data, technische specificaties voor hydraulische metingen en extra erosie studies.
Opdrachtgever:
Shell International Oil Products (S.I.O.P.) B.V.
Locatie:
Forcados South Point, Nigeria
Datum:
1996

De afgelopen decennia heeft er erosie plaatsgevonden bij de kust van de SPDC (Shell) terminal in Forcados, Nigeria. Verschillende delen van de kust zijn in de loop der tijd beschermd tegen erosie.

SPDC is nu van plan om een grondige studie over het erosie probleem uit te laten voeren zodat de lange termijn stabiliteit van het hele gebied kan worden gewaarborgd.

Svašek Hydraulics heeft voor deze studie een veldinspectie uitgevoerd, een analyse van bestaande studies en data uitgevoerd. Verder zijn er technische specificaties van zowel een hydraulische meetcampagne als aanvullende studies betreffende het erosieprobleem opgesteld.

Meer weten?

Neem contact op met Ype Attema.

Ype Attema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact