Effect zandwinning Maasvlakte 2 op fijn sediment

Diensten:
2D stroming/sediment berekeningen met FINEL
Opdrachtgever:
Royal Haskoning Havenbedrijf Rotterdam
Locatie:
Rotterdam
Datum:
2005 - 2006

Achtergrond
De aanwezigheid van fijn sediment (<63 μm) in de Nederlandse kustzone is van groot belang voor de helderheid van het zeewater, dus op de primaire productie (algengroei)  en op zijn beurt voor de ecologische gezondheid van dit gebied. Een goede modellering van de concentratie van fijn sediment is daarom van groot belang voor de milieueffectbeoordeling van de zandwinactiviteiten in de Nederlandse kustzone voor de landaanwinning van Maasvlakte 2.

Opzetten model en kalibratie
In dit project werd eerst een 2-dimensionaal hydrodynamisch FINEL model van de zuidelijke Noordzee opgezet en gekalibreerd. Ten tweede is een nieuw algoritme ontwikkeld (in samenwerking met Delft Hydraulics en Royal Haskoning) om het transport van fijne sedimenten te simuleren, inclusief het effect van bezinken op de bodem. Dit algoritme is gekalibreerd en gevalideerd met meetgegevens. De figuur onderaan in de rechter kolom laat zien dat het model de metingen goed kan reproduceren.

Scenario studies
Na kalibratie en validatie van het model is de afgifte van fijn sediment ten gevolge van de baggeractiviteiten toegevoegd. Vervolgens is het verspreiden van het fijne sediment door verschillende baggerscenario’s gesimuleerd.

 

© Foto Beeldbank RWS / Aeroview / Van Oord

Meer weten?

Neem contact op met Anna Kroon.

Anna Kroon

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact