Delimara power station, Malta

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Modellering golven en stroming
Opdrachtgever:
Enemalta plc
Locatie:
Marsaxlokk Bay, Malta
Datum:
2013

Stroming- en golfstudie LNG faciliteiten Delimara, Malta

Voor de ontwikkeling van de LNG faciliteiten nabij de elektriciteitscentrale van Delimara is een studie uitgevoerd naar de stroming en golfdoordringing in Marsaxlokk Bay. Deze studies zijn uitgevoerd voor zowel het ontwerp van de LNG faciliteiten als voor de impact hiervan op de rest van de baai, zoals de nabijgelegen vissershaven.

Eerst is het golfklimaat nabij de ingang van de baai bepaald met behulp van het golfmodel SWAN. Hierbij is een model opgezet van de gehele Middel-landse Zee, waarbij gebruik is gemaakt van 21 jaar aan wind data (NCEP) om het golfklimaat te genereren. Validatie met gemeten golven bij de buitengaats gelegen Hurd Bank uit 1992/ 1993 laat zien dat SWAN het golfklimaat goed reproduceert.

De SWAN resultaten zijn gebruikt voor een extreme waarden analyse bij de ingang van Marsaxlokk Bay. De door-dringing van het offshore golfklimaat (21 jaar aan uurlijkse data) in de baai van Marsaxlokk is vervolgens bepaald met het numerieke golfmodel HARES. Hiervoor is voor elke uitvoerlocatie in de baai een 3-dimentsionale transfer matrix opgezet om het golfklimaat van buiten de baai naar deze locatie in de baai te vertalen. In deze matrix is steeds voor talloze combinaties van golfrichting, golfperiode en golfhoogte de mate van golfdoordringing bepaald.

Met deze 3D-matrices is de uurlijkse tijdreeks van golfklimaat naar diverse uitvoerlocaties in de baai vertaald. Hierbij is bij elke tijdstap rekening gehouden met richtingspreiding.

Met het resulterende lokale golfklimaat zijn voor elke uitvoer locatie de jaarlijkse en meer extreme golfcondities bepaald. Tevens is voor de LNG locatie de overschrijdingskans van extreme golfcondities bepaald.

Ook de huidige situatie van Marsaxlokk Bay is met HARES gemodelleerd. Door het golfklimaat in de uitvoergebieden voor de huidige situatie en in de situatie met de nieuwe LNG faciliteiten met elkaar te vergelijken is de invloed van de LNG jetties op de omgeving inzichtelijk gemaakt.

Tot slot is er een 2D FINEL stroming studie uitgevoerd om de invloed van de geplande LNG jetties op de stroming in de baai te onderzoeken.

Meer weten?

Neem dan contact op met Marloes van den Boomgaard.

Marloes van den Boomgaard

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP