Colombo Port City

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Ontwikkeling morfologisch model, simulaties verschillende werkfasen
Opdrachtgever:
CDR International b.v.
Locatie:
Colombo, Sri Lanka
Datum:
2015 - 2016

Morfologische modellering van een landaanwinning

De ontwikkeling van Colombo Port City in Sri Lanka omvat een landaanwinning van 200 hectare. In de eindfase wordt de landaanwinning beschermd door een meer dan drie kilometer lange offshore golfbreker. Tijdens de aanleg is de zandige landaanwinning echter blootgesteld aan de zee. Svašek Hydraulics heeft een morfologisch model opgezet om de zandverliezen in de bouwfasen te bepalen ter ondersteuning van het ontwerp door CDR International.

Moesson condities met hoge oost-gaande golven kunnen grote sedimentlangstransporten langs de kust van Colombo veroorzaken. Zo is gedurende de moesson van 2015 een deel van het zand van de landaanwinning in aanleg door golven naar het zuiden verplaatst (zie de bovenste twee figuren rechts). Dit is de aanleiding geweest om meer kennis te verkrijgen over het sediment transport ter plaatse.

Svašek Hydraulics heeft een morfologisch model opgezet (SWANFINEL gekoppeld). Het SWAN model is gekalibreerd met behulp van metingen en wordt aangestuurd door 2D spectra. De spectra bevatten zowel de altijd aanwezige zuidelijke swell golven als de seizoensafhankelijke moesson golven. Om de seizoensvariaties in beeld te brengen is elke maand van het jaar afzonderlijk gemodelleerd.

Niet-erodeerbare lagen zijn in het model gerepresenteerd, alsook de golfreflecties op bestaande golfbrekers en de dwarstransport processen. Het model is gevalideerd m.b.v. de grote morfologische veranderingen in 2015 (zie onderste figuur rechts).

Het gevalideerde morfologische model is vervolgens toegepast voor verschillende bouwfasen en onder verschillende seizoensafhankelijke meteo-condities. De resultaten vormden een belangrijke bijdrage aan het ontwerp en de fasering van deze bouwfasen.

Meer weten?

Neem contact op met Ype Attema.

Ype Attema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP