Buitendijkse natuurmaatregelen Westerschelde

Diensten:
Morfologische berekeningen (FINEL), Zand-slib interactie module
Opdrachtgever:
Provincie Zeeland
Locatie:
Westerschelde,Nederland
Datum:
2008

De provincie Zeeland is op zoek naar buitendijkse natuurherstelmaatregelen in de Westerschelde. Svašek Hydraulics heeft meerdere locaties in de monding onderzocht met behulp van het FINEL morfologische model. Aangezien deze locaties vlak zijn en vlakbij de dijk liggen, dragen zand en slib bij tot morfologische ontwikkelingen. Beide fracties zijn meegnomen in het model met behulp van een zand-slib interactie module.

Het model is gekalibreerd met beschikbare historische morfologische ontwikkelingen in dit gebied. Sinds de bouw van dammen in de Westerschelde heeft een grote natuurontwikkeling plaatsgevonden, omdat de stroomsnelheden daalden en daardoor sedimentatie plaatsvond. Svašek heeft onderzocht of op locaties met een lage natuurwaarde het plaatsen van dammen de sedimentatie voldoende stimuleert, waardoor de natuurwaarde van deze gebieden voldoende stijgt.

De bovenstaande figuur toont een voorbeeld van de morfologische ontwikkelingen die is berekend met behulp van FINEL in de buurt van een locatie genaamd “Ossenisse”. De snelheden in een klein kanaal in de buurt van de dijk worden verminderd door dammen in het kanaal op te bouwen (bovenste figuur). Na 10 jaar is het gebied tussen de dammen opgevuld (onderste figuur) met slib en het zandkanaal wordt meer noordwaarts verplaatst. De gebieden tussen de dammen kunnen waardevolle natuurgebieden worden.

Meer weten?

Neem contact op met Sanne Poortman.

Sanne Poortman

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact