BritNed Interconnector Project

Diensten:
Fysisch subdocument MER, Analyse gedrag zandgolven en morfologie, Baggerpluim verspreidingsstudie (FINEL), Kabel ingraaf studie, Baggerkosten studie.
Opdrachtgever:
BritNed (joint venture tussen National Grid en TenneT)
Locatie:
Noordzee
Datum:
2004

De BritNed Interconnector is een potentiële grote nieuwe stroomkabel die het Verenigd Koninkrijk met Nederland verbindt. Svašek Hydraulics heeft verschillende studies uitgevoerd voor het BritNed-project. Eén daarvan is het onderzoek naar de baggerkosten voor verschillende routealternatieven in de Nederlandse sector.

Deze studie behandelt de plannings- en kostenaspecten van de baggeractiviteiten voor de installatie van de kabel in de Noordzeebodem. De zandgolven langs de voorgestelde kabelroute zullen een impact hebben op kabellegstrategieën en ingraafdiepte van de stroomkabel. Baggeren kan nodig zijn om te zorgen dat de installatieapparatuur niet wordt gehinderd door een kritieke helling van de zeebodem of dat de kabel na enkele jaren bloot komt te liggen door bewegende zandgolven.

Eerst worden de baggervolumes voor verschillende ingraaf opties van de kabel bepaald. Voor verschillende opties van het begraven van kabels en het baggeren van sleuven met een sleephooperzuiger (maximale hopperinhoud variërend van 3.500 tot 23.000 m3) zijn de baggerproducties berekend, rekening houdend met de variatie in baggerdiepte langs de routes. Met deze baggerproducties zijn de totale kosten en de kosten per kubieke meter zand voor elke combinatie van ingraafoptie en sleephopper grootte bepaald.

In een afzonderlijke studie werd de verspreiding van slib tijdens de bagger- en stortoperatie bepaald door 2D-pluimmodellering (FINEL).

Meer weten?

Neem contact op met Ype Attema.

Ype Attema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact