Brightlingsea jachthaven

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Modellering slibverspreiding en Millieueffect rapportage
Opdrachtgever:
Brightlingsea Waterside Marina, Brightlingsea Harbour Commissioners
Locatie:
Brightlingsea, Engeland
Datum:
2015

Brightlingsea Harbour Commissioners is verantwoordelijk voor het handhaven van de gewenste diepte in Brightlingsea Waterside Marina. Gelegen in een estuarium, is een zorgvuldige baggeren methodologie en planning vereist vanuit het milieu oogpunt. Exo Environmental en Svašek Hydraulics hebben hun krachten gebundeld om Brightlingsea Harbour Commissioners te helpen bij een optimaal baggerplan zowel uit financieel als uit milieu oogpunt.

Brightlingsea Waterside Marina is een onafhankelijke instantie binnen de Brightlingsea Harbour. Aanvankelijk was het de bedoeling de baggerspecie te hergebruiken voor het realiseren van een beschermingsdam voor de haven. Svašek Hydraulics heeft hiervoor een korte morfologische impactstudie uitgevoerd en deze liet zien dat de dam geen optimale oplossing was.

Brightlingsea Harbour Commissioners heeft vervolgens aan Svašek Hydraulics en Exo Environmental gevraagd om te assisteren bij de opzet van een baggerplan dat zowel de Waterside Marina als de andere delen van de haven ten goede komt.

In het nieuwe plan wordt de baggerspecie naar Brightlingsea Creek afgevoerd, waarna het slib in de kreek wordt verspreid door het getij. Overmatige sedimentatie op kwets- bare oesterbanken werd gekenmerkt als een risico, maar op andere plaatsen zou het verspreide slib juist behulpzaam zijn voor het revitaliseren van kwelders.

Als onderdeel van de opzet van het baggerplan en de bijbehorende milieu effect rapportage zijn een hydrodynamische survey en een model-studie uitgevoerd. Svašek Hydraulics heeft een model opgezet met het hydrodynamische software pakket FINEL om de getijbeweging en de slibverspreiding te berekenen.

De combinatie van hydraulische metingen en het hydraulisch model is succesvol gebleken. Zo zijn de onderzoeksgegevens gebruikt om de resultaten van het modelresultaten te verbeteren en de modelresultaten zijn gebruikt bij de bepaling van representatieve monitoring locaties.

Op basis van het onderzoek en de modellering van de slibverspreiding zijn het baggerplan met bijbehorend tijdschema en milieueffect rapportage opgesteld. De baggerwerkzaamheden zijn in 2016 uitgevoerd.

© Luchtfoto courtesy Brightlingsea Harbour Commission.

Meer weten?

Neem contact op met Ype Attema.

Ype Attema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP