OPDRACHTGEVER
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA).

LOCATIE
Splitsingspunt Pannerdensche Kop

DATUM
1998

DIENSTEN
2d rivierkundige berekeningen (WAQUA)