Afvoerverdeling Rijntakken

Diensten:
2D rivierkundige berekeningen (WAQUA)
Opdrachtgever:
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA).
Locatie:
Splitsingspunt Pannerdensche Kop
Datum:
1998

De komende decennia staat de inrichting van het rivierengebied grote veranderingen te wachten. De verhoging van de maatgevende afvoer op de Rijn van 15.000 m3/s naar 16.000 m3/s (en in de toekomst wellicht naar 18.000 m3/s) is aanleiding tot het nemen van grootschalige verruimende maatregelen. Deze maatregelen kunnen effect hebben op de afvoerverdeling over de splitsingspunten Pannerdensche Kop en de IJsselkop.

Svašek Hydraulics heeft een model gemaakt van de splitsingspunten met behulp van het 2D water-bewegingmodel WAQUA. Met dit model is onderzocht of de afvoerverdeling over de splitsingspunten Pannerdensche Kop en de IJsselkop onder MHW-omstandigheden binnen zekere grenzen is te sturen.

Het effect van enkele relatief kleinschalige, snel te realiseren maatregelen is berekend. Met een aantal van deze maatregelen kunnen in de toekomst de veranderingen in de afvoerverdeling bij MHW als gevolg van herinrichtingsmaatregelen gecorrigeerd worden.

Meer weten?

Neem contact op met Sam Bom.

Sam Bom

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Contact