Afval depot Sillamäe, Estland

Diensten:
analyse ontwerp golfcondities, ontwerp kustbescherming
Opdrachtgever:
OÜ Eesti Ehitus
Locatie:
Sillamäe, Estland
Datum:
2002

Sillamäe is een kleine stad, ongeveer 185 km ten oosten van Tallinn, Estland, aan de kust van de Golf van Finland, in de Oostzee. SILMET heeft sinds 1959 ongeveer 12 miljoen ton radioactief en chemisch afval in een dump locatie gestort net ten noordwesten van Sillamäe, direct aan de kustlijn van de Oostzee. Het afvaldepot is tot wel 25 meter hoog en ongeveer 40 hectare groot. Door instabiliteit dreigt het afvaldepot in zee af te schuiven, met alle gevolgen van dien.

De Estse regering en de Europese Unie hebben een milieusaneringsproject ontwikkeld voor deze afval stortplaats. In dit project wordt voorzien in:

  • versterking van de depotdam door het aanbrengen van een kustbescherming en een hellingstabilisatie door middel van damwanden,
  • blokkeren van het grondwaterstroming door het aanbrengen van diepwand systemen aan de bovenstroomse kant,
  • het toedekken van het depot met diverse waterdichte lagen.

Deze maatregelen zijn weergegeven in de figuur bovenaan in de rechterkolom.

Svašek Hydraulics, als onderdeel van Royal haskoning, was de adviseur van de contractant OÜ Eesti Ehitus voor het ontwerpen van de kustbescherming, de hellingstabilisatie en het grondwater blokkeringssysteem.

Voor de geotechnische stabiliteitsberekeningen van de damwand en de taludhellingen is het numerieke model PLAXIS gebruikt. Grondwatermodellering werd gedaan met behulp van het hydrogeologische stromingsmodel MODFLOW.

Meer weten?

Neem contact op met Bernard Eikema.

Bernard Eikema

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP